Rejestracja

17 853 62 90 Poradnie NZOZ Luxmed
17 858 19 00 Ośrodek Kardiologii Zabiegowej im. św. Józefa

17 854 85 55 Fax do Ośrodka św. Józefa

Wyszukiwarka

język

Kardiologia i Okulistyka

Kardiologia

i Okulistyka

Nasze publikacje i doniesienia naukowe

 1. Piotr Futyma, Jarosław Sander, Ryszard Głuszczyk, Marcin Maciołek, Marian Futyma, Piotr Kułakowski: Prognostic value of noninvasive programmed stimulation in patients with implantable cardioverter defibrillator. PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology. 2018;41(12):1643-1651. IF=1,34 MNiSW=20
 2. Piotr Futyma, M. Futyma, P. Kułakowski: Non-invasive programmed stimulation to identify high-risk patients with implanted cardioverter defibrillator (the NIPS-ICD study): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2016;17:[1-6] IF=1,969 MNiSW=25
 3. Piotrowski, T. Kryński, J. Baran, Piotr Futyma, S. Stec, P. Kułakowski: Antazoline for rapid termination of atrial fibrillation during ablation of accessory pathways. Cardiology Journal. 2014;21(3):299-303 IF=1,062 MNiSW=20
 4. Piotr Futyma, M. Futyma, M. Maciołek, P. Kułakowski: Bipolar radiofrequency ablation of typical atrial flutter. Journal of Cardiovascular Electrophysiology. 2016;27(7):874-875 IF=3,068 MNiSW=100
 5. Piotr Futyma, P. Kułakowski: Frontal placement of dispersive patch for effective ablation of arrhythmia originating from the anterior right ventricular outflow tract. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. 2017;49(3):327. IF=1,522 MNiSW=20
 6. Piotr Futyma, A. Wysokińska, J. Sander, M. Futyma, P. Kułakowski: Bipolar endo-epicardial radiofrequency ablation of arrhythmia originating from the left ventricular summit. Circulation Journal. 2018;82(6):1721-1722 IF=3,025 MNiSW=30
 7. Piotr Futyma, Piotr Kułakowski: Bipolar radiofrequency ablation: can we control parameters of return electrode? Europace. 2018;20(9):1562. IF=5,047 MNiSW=30
 8. Piotr Futyma, M. Maciołek, T. Rzeszuto, K. Jakubiec-Albert, J. Kuźniar, M. Futyma, P. Kułakowski: Anty- i proarytmiczne działanie amiodaronu u pacjenta z kardiowerterem-defibrylatorem. W Dobrym Rytmie. 2014;33(4):29-32 MNiSW=4
 9. Piotr Futyma, J. Kuźniar: Nieinwazyjna programowana stymulacja serca u pacjenta po usunięciu rozrusznika. W Dobrym Rytmie. 2015;34(1):34-36 MNiSW=4
 10. Piotr Futyma, M. Futyma, K. Dudek, P. Kułakowski: Single-catheter validation of bidirectional block during atrial flutter ablation. Heart Rhythm Case Reports. 2016;2(1):67-70 MNiSW=20
 11. Piotr Futyma, M. Płoszczyca, R. Głuszczyk, J. Kuźniar: "Life saving" inappropriate cardioverter-defibrillator shocks in a cancer patient. 2016;6(3):118-121. MNiSW=8
 12. Piotr Futyma, K. Dudek, M. Futyma: Wszczepianie stymulatorów u pacjentów z przetrwałą żyłą główną lewą. Acta Medica Premisliensia. 2008;31:41-47
 13. Piotr Futyma, J. Sander, D. Szafran, W. Guz, M. Futyma: Serce dwujamowe u pacjenta urodzonego w okresie katastrofy w Czarnobylu. Acta Medica Premisliensia. 2009;32:59-64
 14. Piotr Futyma, E. Futyma, M. Futyma, M. Futyma: Przysięga Hipokratesa, jej żywotność i znaczenie w historii. Acta Medica Premisliensia. 2010;33:71-74
 15. Piotr Futyma, M. Futyma: Ablacja w arytmiach nadkomorowych. Acta Medica Premisliensia. 2010; 33:33-36
 16. Futyma, Piotr Futyma: Migotanie przedsionków – czy tylko farmakoterapia i elektroterapia? Acta Medica Premisliensia. 2010;33:29-31
 17. Piotr Futyma, R. Piotrowski, J. Sander, M. Futyma: Strategie leczenia migotania przedsionków. Acta Medica Jaroslaviensia. 2012;34:35
 18. Sander, Piotr Futyma, M. Futyma: Przygotowanie pacjentów do zabiegów w zakresie elektroterapii serca. Acta Medica Jaroslaviensia. 2013;35:26-30
 19. Piotr Futyma, R. Piotrowski, M. Futyma: Ablacja w arytmiach komorowych. Acta Medica Jaroslaviensia. 2013;35:36-41
 20. Wańczura, W. Stecko, Piotr Futyma, M. Futyma: Angiografia rotacyjna we współczesnej diagnostyce kardiologicznej. Acta Medica Jaroslaviensia. 2014;36:19-25
 21. Piotr Futyma, J. Sander, M. Maciołek, K. Dudek, Marian Futyma: Ratunkowa ablacja metodą mapowania substratu arytmii w burzy elektrycznej. Acta Medica Jaroslaviensia. 2014;36:27-30
 22. Piotr Futyma, K. Dudek, M. Maciołek, J. Sander, M. Futyma: Ablacja tachyarytmii  po operacyjnym leczeniu anomalii Ebsteina. Acta Medica Jaroslaviensia. 2014;36:35-38
 23. Piotr Futyma, M. Futyma: Zmienna morfologia zespołów QRS w spoczynkowym EKG u pacjentki zakwalifikowanej do leczenia ablacją z powodu nawracających częstoskurczów komorowych – jaki jest mechanizm? Acta Medica Jaroslaviensia. 2016;37:33-39
 24. Futyma, Piotr Futyma: Bezpieczna terapia przeciwzakrzepowa. Acta Medica Jaroslaviensia. 2016;37:27-32
 25. Piotr Futyma, K. Ciąpała, J. Sander, R. Głuszczyk, M. Futyma, P. Kułakowski: Ultrasound-guided venous access facilitated by the Valsalva maneuver during invasive electrophysiological procedures. Kardiologia Polska. 2020 Mar 25;78(3):235-239 IF=1,874 MNiSW=70
 26. P. Chung, C.Y. Lin, Y. Shirai, Piotr Futyma, P. Santangeli, Y.J. Li, S.L. Chang, L.W. Lo, Y.W. Hu, H.Y. Chang, F. Marchlinski, S.A. Chen: Outcomes of catheter ablation of ventricular arrhythmia originating from the left ventricular summit: A multicenter study. Heart Rhythm. 2020;17(7):1077-1083. IF=5,731 MNiSW=140
 27. Dudek K, Piotr Futyma, Futyma M, Stec S, Kułakowski P.: Catheter ablation of the cavotricuspid isthmus in patients with atrial flutter: predictors of long-term outcomes. Kardiologia Polska 2020;78(7-8):741-749. IF=1,874 MNiSW=70
 28. Piotr Futyma, Kgomotso Moroka, Michael Derndorfer, Georg Kollias, Martin Martinek, Helmut Pürerfellner: Left pulmonary cusp ablation of refractory ventricular arrhythmia originating from the inaccessible summit. Europace. 2019;21(8):1253-1254 IF=4,045 MNiSW=140
 29. Mandrola, Piotr Futyma: The role of social media in cardiology. Trends in Cardiovascular Medicine. 2020;30(1):32-35. IF=4,755 MNiSW=100
 30. Piotr Futyma, P. Kułakowski: Prophylactic pulmonary vein isolation: One bridge too far? PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology. 2019;42(8):1162. IF=1,303 MNiSW=40
 31. Piotr Futyma, P. Kułakowski. Bipolar ablation of refractory VT circuits: Current opportunities and limitations. HeartRhythm Case Rep. 2019;5(5):288. MNiSW=20
 32. Piotr Futyma, Głuszczyk R, Futyma M, Kułakowski P. Right atrial position of a return electrode for bipolar ablation of the left posterosuperior process ventricular tachycardia. Pacing Clin Electrophysiol 2019;42:474-477. IF=1,303 MNiSW=40
 33. Piotr Futyma, Kułakowski P. Bipolar Ablation Delivered Between the Pulmonary and Aortic Valve Cusps. Rev Esp Cardiol 2019;72:1078. IF= 4,642 MNiSW=100
 34. Piotr Futyma, Ciąpała K, Głuszczyk R, Sander J, Futyma M, Kułakowski P. Bipolar ablation of refractory atrial and ventricular arrhythmias: Importance of temperature values of intracardiac return electrodes. J Cardiovasc Electrophysiol 2019;30:1718-1726. IF=2,424 MNiSW=100
 35. Piotr Futyma, Sander J, Ciąpała K, Głuszczyk R, Wysokińska A, Futyma M, Kułakowski P. Bipolar radiofrequency ablation delivered from coronary veins and adjacent endocardium for treatment of refractory left ventricular summit arrhythmias. J Interv Card Electrophysiol 2020;58:307-313. IF=1,277 MNiSW=70
 36. Piotr Futyma, Kułakowski P. Bipolar ablation of high-risk posteroseptal accessory pathway: Back to the future. HeartRhythm Case Rep. 2019;6(3):166-168. MNiSW=20
 37. Piotr Futyma, Kułakowski P. Temperature measurement from both electrodes during bipolar radiofrequency ablation-It is feasible. Heart Rhythm 2020;17:e1. IF=5,731 MNiSW=140
 38. Piotr Futyma, Ciąpała K, Sander J, Głuszczyk R, Futyma M, Kułakowski P. Bipolar radiofrequency ablation of ventricular arrhythmias originating in the vicinity of His bundle. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2020;13(3):e008165. IF=4,393 MNiSW=140
 39. Neira V, Santangeli P, Piotr Futyma, Sapp J, Valderrabano M, Garcia F, Enriquez A. Ablation Strategies for Intramural Ventricular Arrhythmias. Heart Rhythm 2020 Jul;17(7):1176-1184. IF=5,731 MNiSW=140
 40. Piotr Futyma, Kułakowski P. An update to an update on radiofrequency bipolar catheter ablation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2020;31(5):1238‐1239. IF=2,424 MNiSW=100
 41. Piotr Futyma, Santangeli P, Pürerfellner H, Pothineni NV, Głuszczyk R, Ciąpała K, Moroka K, Martinek M, Futyma M, Marchlinski FE, Kułakowski P. Anatomic Approach With Bipolar Ablation Between the Left Pulmonic Cusp and the Left Ventricular Outflow Tract for Left Ventricular Summit Arrhythmias. Heart Rhythm. 2020;17(9):1519-1527. IF=5,731 MNiSW=140
 42. Piotr Futyma, Zarębski Ł, Wrzos A, Kułakowski P. Respiratory cycle-dependent atrial tachycardia originating from the left atrial roof. J Electrocardiol. 2020;63:21-23. IF=1,2 MNiSW=40
 43. Piotr Futyma, Kułakowski P. Pulsed field ablation for persistent atrial fibrillation - do electrophysiological endpoints predict clinical benefit? J Am Coll Cardiol. 2020;76(25):3064-3065. IF=20,589 MNiSW=200
 44. Chen S, Pürerfellner H, Meyer C, Sommer P, Galindo Kiuchi M, Martinek M, Piotr Futyma, Zanchi S, Zhu L, Schratter A, Wang J, Acou WJ, Liu S, Ling Z, Yin Y, Ouyang F, Chun JKR, Schmidt B. Anticoagulation in atrial fibrillation and liver disease: a pooled-analysis of > 20000 patients. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2021 doi: 10.1093/ehjcvp/pvab032. (ahead of print) IF=6,696 MNiSW=140
 45. Aksu T, Turagam M, Gautam S, Piotr Futyma, Akella K, Baysal E, Bozyel S, Yalin K, Padmanabhan D, Shenthar J, Natale A, Lakkireddy D, Gopinathannair R. Effects of permanent cardiac pacing on ventricular repolarization when compared to cardioneuroablation. J Electrocardiol. 2021 doi: 10.1016/j.jelectrocard.2021.04.006. (ahead of print) IF=1,2 MNiSW=40
 46. Chen S, Pürerfellner H, Ouyang F, Kiuchi MG, Meyer C, Martinek M, Piotr Futyma, Zhu L, Schratter A, Wang J, Acou WJ, Ling Z, Yin Y, Liu S, Sommer P, Schmidt B, Chun JKR. Catheter ablation vs. antiarrhythmic drugs as 'first-line' initial therapy for atrial fibrillation: a pooled analysis of randomized data. Europace. 2021 Aug 18:euab185. doi: 10.1093/europace/euab185. Epub ahead of print. PMID: 34405878. IF=5,214 MNiSW=140
 47. Piotr Futyma, Chen S. Ablation Target Out of Range: A Journey Deep Into the Interventricular Septum. JACC Case Rep. 2021 Jul 21;3(8):1125-1127. doi: 10.1016/j.jaccas.2021.06.005. PMID: 34471896; PMCID: PMC8314120. MNiSW=20
 48. Han JK, Baykaner T, DeSimone CV, Etheridge SP, Piotr Futyma, Saha SA, Stiles MK, Gopinathannair R, Kabra R, Merchant FM. Virtual Transformation and the Use of Social Media: Cardiac Electrophysiology Education in the Post-COVID-19 Era. Curr Treat Options Cardio Med 23, 70 (2021). doi.org/10.1007/s11936-021-00948-9 IF=2,0

 

 

Rozdział w monografii naukowej

 1. Piotr Futyma: How to induce arrhythmias with salbutamol. W: Arrhythmia Induction in the EP Lab./[ed.] Cismaru G. Springer Nature Switzerland AG, 2019;s.115-122. ISBN 978-3-319-92728-2

Wykłady na zaproszenie podczas międzynarodowych konferencji:

 • Piotr Futyma “Bipolar radiofrequency ablation of ventricular tachycardia delivered between left ventricular endocardium and adjacent right atrial sites.” Kongres European Society of Cardiology, Monachium, Niemcy 28.08.2018
 • Piotr Futyma “Bipolar Ablation” PQRST 2018, Edycja Międzynarodowa, Rzeszów, Polska 05.10.2018
 • Piotr Futyma “Bipolar radiofrequency ablation: when and how?” EP image, Łódź 21.11.2020
 • Piotr Futyma “Irrigated and non-irrigated ablation for complex and non-complex SVT and VT cases.” Konferencja APT Kick-off 2020, DongGuang, Chiny 10.01.2020
 • Piotr Futyma “Bipolar Ablation For Refractory Arrhythmias” International Warsaw Ablation Workshop, Warszawa 16.01.2020
 • Piotr Futyma “Bipolar ablation for difficult substrates” International EP virtual talks, 18.06.2020
 • Piotr Futyma “Bipolar ablation for refractory arrhythmias” Spot-on youth EP webinar 25.09.2020
 • Piotr Futyma “Bipolar ablation in ventricular arrhythmias” 23rd Prague Workshop on Catheter Ablation, Praga, Czechy 18 – 20.04.2021
 • Piotr Futyma “What to do if conventional ventricular tachycardia ablation fails: Bipolar ablation” EHRA Congress 23-25.04.2021
 • Piotr Futyma “Bipolar ablation for refractory PVC/VT ablation?” Kansas City Heart Rhythm Symposium, Kansas City, USA 21-22.08.2021.

 

 

Wykłady wygłoszone na zaproszenie podczas konferencji krajowych:

 • Piotr Futyma „Niewydolność serca 2015” 24.01.2015, Rzeszów (wygłosiłem 4 wykłady)
 • Piotr Futyma „Innowacyjne metody rejestracji arytmii.” Spotkanie Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Rzeszów 02.03.2017
 • Piotr Futyma „Wszczepialne urządzenie elektroterapeutyczne – mały system elektrofizjologiczny którym wykonam nieinwazyjny EPS w diagnostyce i leczeniu SVT i VT” Konferencja Polstim 2017, sesja Klubu 30 PTK, Rzeszów 21.05.2017
 • Piotr Futyma „Arytmia z drogi odpływu prawej komory” Konferencja Polstim 2018, sesja „Mój pacjent jest po nieskutecznym zabiegu arytmii komorowej. Co dalej?” Wrocław 18.05.2018 – byłem pomysłodawcą i organizatorem tej sesji
 • Piotr Futyma „Zabieg ablacji techniką bipolarną” Konferencja Polstim 2019, sesja „Arytmia komorowa z podstawy serca po nieskutecznym zabiegu ablacji. Następny etap to ablacja epikardialna, ablacja bipolarna czy alkoholowa” Toruń 24.05.2019

 

Wykłady zagraniczne na zaproszenie odwołane z powodu pandemii COVID-19:

 • Piotr Futyma “Bipolar ablation for ventricular arrhythmias” 23rd Prague Workshop on Catheter Ablation, Praga, Czechy 21.04.2020
 • Piotr Futyma “Therapeutic options for treatment of refractory ventricular tachycardia” Kansas City Heart Rhythm Symposium, Overland Park, Kansas USA, 14.08.2020

 

Prace prezentowane na kongresach zagranicznych

 1. R. Piotrowski, T. Kryński, J. Baran, Piotr Futyma, S. M. Stec, P. Kułakowski: Antazoline for rapid termination of atrial fibrillation during ablation of accessory pathways. EHRA EUROPACE 2013, Athens- Greece, 23 Jun - 26 June 2013. Europace/European Pacing, Arrhythmias and Cardiac Electrophysiology. 2013;15(Suppl.2): ii122
 2. Piotr Futyma, R. Głuszczyk, K. Ciąpała, M. Futyma: Zero device-related infections in 4445 patient-years of follow-up after cardiac implantable electronic device replacement combined with topic 0gentamicin-collagen sponge application. Heart Rhythm Scientific Sessions, Chicago 10-13 maja 2017. Heart Rhythm. 2017;(5,Suppl.2017):S8.
 3. Piotr Futyma, R. Głuszczyk, K. Ciąpała, M. Futyma: Zero device-related infections in 4445 patient-years of follow-up after cardiac implantable electronic device replacement combined with topic gentamicin-collagen sponge application. EHRA Europace-Cardiostim 2017, Wiedeń, Austria, 18-21 czerwca 2017. EP Europace. 2017;19(suppl.3):iii306.
 4. Piotr Futyma, J. Sander, R. Głuszczyk, M. Maciołek, M. Futyma, P. Kułakowski: Non-invasive programmed ventricular stimulation predicts arrhythmic events in patients with implantable cardioverter-defibrillator - results from the NIPS-ICD study. Kongres ESC, Barcelona, Hiszpania, 26-30 sierpnia 2017. European Heart Journal. 2017;38(suppl.1):ehx493.P5501.
 5. Piotr Futyma, J. Sander, R. Głuszczyk, M. Futyma, P. Kułakowski: Prognostic value of non-invasive programmed ventricular stimulation in patients with implantable cardioverter-defibrillator: impact of underlying aetiology. EHRA 2018, The Annual Congress of the European Heart Rhythm Association, Spain, Barcelona : 18-20 March 2018. EP Europace Supplements. 2018;20(suppl.1):i240.
 6. Piotr Futyma, J. Sander, K. Ciąpala, R. Głuszczyk, A. Wysokińska, M. Futyma, P. Kułakowski: Bipolar radiofrequency ablation of premature ventricular complexes originating from left ventricular summit. An initial experience. EHRA 2018, The Annual Congress of the European Heart Rhythm Association, Spain, Barcelona : 18-20 March 2018. EP Europace Supplements. 2018;20(suppl.1):i198.
 7. Piotr Futyma, K. Ciąpała, R. Głuszczyk, J. Sander, M. Futyma, P. Kułakowski: Ultrasound-guided venous access supported with Valsalva maneuver for catheter ablations and electrophysiological studies. EHRA 2019 Abstract supplement March 17–19, 2019 – Lisbon. Europace.2019;21(Suppl.2):P420 .
 8. Piotr Futyma, R. Głuszczyk, K. Ciąpała, M. Futyma, P. Kułakowski: Bipolar ablation of refractory arrhythmias guided by temperature measurements from a return electrode. EHRA 2019 Abstract supplement March 17–19, 2019 – Lisbon. Europace. 2019;21(Suppl.2) :P1125.
 9. Piotr Futyma, P. Kułakowski: Bipolar radiofrequency ablation of parahisian premature ventricular contractions. EHRA 2019 Abstract supplement March 17–19, 2019 – Lisbon. Europace. 2019;21(Suppl.2):P1295.
 10. Piotr Futyma, R. Głuszczyk, K. Ciąpała, M. Futyma, P. Kułakowski: BIPOLAR ABLATION GUIDED BY TEMPERATURE MEASUREMENTS FROM A RETURN ELECTRODE FOR TREATMENT OF REFRACTORY ARRHYTHMIAS. Heart Rhythm Scientific Sessions May 8-11, 2019, San Francisco. Heart Rhythm. 2019;16(5): S-PO02-180.
 11. Piotr Futyma, K. Ciąpała, R. Głuszczyk, J. Sander, M. Futyma, P. Kułakowski: VALSALVA MANEUVER-SUPPORTED ULTRASOUNDGUIDED VENOUS ACCESS FOR CATHETER ABLATIONS AND ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDIES. Heart Rhythm Scientific Sessions May 8-11, 2019, San Francisco. Heart Rhythm. 2019;16(5):S-PO03-152.
 12. Piotr Futyma, P Kułakowski: Bipolar radiofrequency ablation supported by non-ionic catheter irrigation. EHRA 2020 Essentials Abstract supplement. EP Europace. 2020;22(Suppl.1):euaa162.010
 13. Piotr Futyma, T Aksu, J M Cooper, R Schaller, J Winterfield, J Payne, M Omarov, O Vazquez, T E Guler, S Bozyel, F Zahwe, S Gautam, M Futyma, P Vijayaraman, P Kulakowski: Occurrence, management and outcomes of iatrogenic aortic dissections as a complication of catheter ablation. A multicenter study. EHRA 2020 Essentials Abstract supplement. EP Europace.22(Suppl.1):euaa162.011
 14. Piotr Futyma, K Ciąpała, R Głuszczyk, J Sander, M Futyma, P Kułakowski: Bipolar ablation of refractory ventricular arrhythmias originating from the close proximity of His bundle. EHRA 2020 Essentials EP Europace, Volume 22, Issue Supplement_1, June 2020, euaa162.012
 15. Chin-Yu Lin, Fa-Po Chung, Yasuhiro Shirai, Piotr Futyma, Pasquale Santangeli, Yenn-Jiang Lin, Hung-Yu Chang, Francis E. Marchlinski, Shih-Ann Chen, MD: OUTCOMES OF CATHETER ABLATION OF VENTRICULAR ARRHYTHMIA ORIGINATING FROM THE LEFT VENTRICULAR SUMMIT: A MULTICENTER STUDY. Heart Rhythm 41st Annual Scientific Sessions May 6-9, 2020, San Diego (online). Heart Rhythm. 2020;17(5 Suppl.):S1-S762; D-PO01-151
 16. Piotr Futyma, Pasquale Santangeli, Helmut Purerfellner, Ryszard Gluszczyk, Naga Venkata Krishna Chand Pothineni, Kamil Ciapala, Kgomotso Moroka, Martin Martinek, Marian Futyma, Francis E. Marchlinski, Piotr Kulakowski: ANATOMICAL APPROACH WITH BIPOLAR RADIOFREQUENCY ABLATION BETWEEN THE LEFT PULMONIC CUSP AND THE LEFT VENTRICULAR OUTFLOW TRACT TO TARGET REFRACTORY LEFT VENTRICULAR SUMMIT ARRHYTHMIAS FROM THE INACCESSIBLE REGION. Heart Rhythm 41st Annual Scientific Sessions May 6-9, 2020, San Diego (online). Heart Rhythm. 2020;17(5 Suppl.):S1-S762; D-PO01-181
 17. Piotr Futyma, Pasquale Santangeli, Łukasz Zarębski, Aleksandra Wrzos, Jarosław Sander, Marian Futyma, Piotr Kułakowski. Prognostic Value Of Non-Invasive Programmed Stimulation In Primary Prevention Implantable Cardioverter-Defibrillator Recipients. Long-Term Results Of The NIPS-ICD Study. 3rd Scientific Session of the Latin American Heart Rhythm Society November 9th-15th and 16th-23rd 2020.
 18. Piotr Futyma, Łukasz Zarębski, Aleksandra Wrzos, Marian Futyma, Piotr Kułakowski. Catheter ablation of atrial fibrillation without pulmonary vein isolation. EHRA 2021 Europace 23(Supplement_3)
 19. Piotr Futyma, Pasquale Santangeli, Łukasz Zarębski, Aleksandra Wrzos, Jarosław Sander, Marian Futyma, Piotr Kułakowski. Noninvasive programmed ventricular stimulation for prediction of future events in patients with cardioverter-defibrillator implanted for primary prevention of sudden cardiac death. EHRA 2021 Europace 23(Supplement_3)
 20. Piotr Futyma, Natalia Burda, Agata Surowiec, Aleksandra Kogut, Mateusz Iwański, Patrycja Świerczek, Marian Futyma, Piotr Kułakowski. Anterior position of dispersive patch for esophageal protection during atrial fibrillation ablation. A pilot feasibility study. EHRA 2021 Europace 23(Supplement_3)

 

Prace prezentowane na kongresach krajowych

 1. Konrad Dudek, Sebastian Stec, Tomasz Kryński, Marian Futyma, Piotr Futyma, Jarosław Sander, Piotr Kułakowski: Ablacja typowego trzepotania przedsionków z wykorzystaniem minimalnej liczby elektrod. 20 Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2009 oraz 4 Konferencja Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK-Elektroterapia Serca, Polska, Rytro, 22-25 kwiecień 2009. Folia Cardiologica Excerpta. 2009;4(supl.D):s.10
 2. Piotr Futyma, Jarosław Sander, Konrad Dudek, Marian Futyma: Profilaktyka powikłań infekcyjnych zabiegów implantacji w oparciu o gąbkę gentamycynową- Program Progent. Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM, Polska, Rytro 21–24 kwietnia 2010. Folia Cardiologica Experta 2010;5(supl.B):s.17
 3. Piotr Futyma, Konrad Dudek, Jarosław Sander, Roman Piotrowski, Maciej Wójcik, Marian Futyma: Stymulacja eksponująca potencjał pęczka Hisa przed dostarczeniem energii RF w ablacji częstoskurczu węzłowego. 23 Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM, Polska, Kołobrzeg 29 maja - 1 czerwca 2012. Folia Cardiologica Experta 2012; 7(supl.B):s.3
 4. Piotr Futyma, Marcin Maciołek, Konrad Dudek, Marian Futyma: Nowa koncepcja profilaktyki powikłań miejscowych w zabiegach wymian i rewizji urządzeń wszczepialnych. Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM, Polska, Łódź 5-7 czerwca 2014. Folia Cardiologica. 2014;9(supl.B):6-7
 5. Piotr Futyma, Antoni Przyprawa, Marian Futyma: Eliminacja nawrotów utrwalonych tachyarytmii komorowych poprzez programowanie funkcji bradyarytmicznych u pacjenta z kardiowerterem-defibrylatorem. 26 Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM, Polska, Gdańsk 28-30 maja 2015. Folia Cardiologica. 2015;10(supl.B):s.16
 6. Piotr Futyma, Konrad Dudek, Marian Futyma, Piotr Kułakowski: Skuteczna ablacja cieśni trójdzielno-żylnej zestawem jednoelektrodowym z elektrofizjologicznym potwierdzeniem bloku dwukierunkowego: 26 Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM, Polska, Gdańsk, 28-30 maja 2015. Folia Cardiologica. 2015;10(supl.B):s.10
 7. Piotr Futyma, Marcin Maciołek, Jarosław Sander, Marian Futyma, Piotr Kułakowski: Nieinwazyjna programowana stymulacja serca – czynniki związane z indukowalnością utrwalonych arytmii komorowych. 27 Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM, Polska, Wisła 19-21 maja 2016. [B.m., 2017]. - s.55-56
 8. Piotr Futyma, Kamil Ciąpała, Roman Piotrowski, Konrad Dudek, Jarosław Sander, Marcin Maciołek, Marian Futyma, Piotr Kułakowski: Ablacja arytmii komorowych bez użycia fluoroskopii – doświadczenia własne. 20 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polska, Poznań 15-17 września 2016. Kardiologia Polska. 2016;74(supl.4):92-93
 9. Piotr Futyma, Jarosław Sander, Ryszard Głuszczyk, Marcina Maciołek, Marian Futyma, Piotr Kułakowski: Nieinwazyjna programowana stymulacja komór: nowy parametr przewidujący wystąpienie zdarzeń arytmicznych u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem - wyniki badania NIPS-ICD. 28 Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM, Polska, Rzeszów 25-27 maja 2017. W Dobrym Rytmie. 2017;(supl.nr 1):s.13
 10. Piotr Futyma, R. Głuszczyk, J. Sander, M. Futyma, P. Kułakowski: Ablacja arytmii lewokomorowej od strony prawego przedsionka. XXVIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM, Polska, Rzeszów 25-27 maja 2017. W Dobrym Rytmie. 2017;(supl.nr 1):s.30
 11. Piotr Futyma, A. Wysokińska, J. Sander, M. Futyma, P. Kułakowski: Bipolarna endo-epikardialna ablacja arytmii komorowej. 28 Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - POLSTIM, Polska, Rzeszów 25-27 maja 2017. W Dobrym Rytmie. 2017;(supl.nr 1):s.32
 12. Piotr Futyma, Jarosław Sander, Ryszard Głuszczyk, Marian Futyma, Piotr Kułakowski: Wartość prognostyczna nieinwazyjnej programowanej stymulacji komór u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem co do przyszłego ładunku epizodów częstoskurczu komorowego i migotania komór – wyniki badania NIPS-ICD. XXII Międzynarodowy Kongres PTK, Polska, Kraków 13-15 września 2018. Kardiologia Polska. 2018;76 (supl.1):374-375
 13. Piotr Futyma, J. Sander, K. Ciąpała, R. Głuszczyk, A. Wysokińska, M. Futyma, P. Kułakowski: Bipolarna ablacja arytmii komorowych ze szczytu lewej komory – wczesne doświadczenia i opis metod. XXII Międzynarodowy Kongres PTK, Polska, Kraków 13-15 września 2018. Kardiologia Polska. 2018;76 (supl.1):394-395
 14. Piotr Futyma, R. Głuszczyk, J. Sander, M. Futyma, P. Kułakowski: Bipolarna prawo-przedsionkowa/lewo-komorowa ablacja częstoskurczów komorowych u chorego po sześciu nieskutecznych ablacjach. 29 Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018, Polska, Wrocław : 17-19 maja 2018.[B.m., 2017]. - s.22-23
 15. Piotr Futyma, P. Kułakowski: Bipolarna, niskoenergetyczna i bezbolesna ablacja typowego trzepotania przedsionków. 29 Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2018, Polska, Wrocław, 17-19 maja 2018; [B.m., 2017]. - s.27
 16. Piotr Futyma, K. Ciąpała, R. Głuszczyk, J. Sander, M. Futyma, P. Kułakowski: Bezpieczeństwo podczas ablacji bipolarnej – różnice w parametrach aplikacji dla elektrod powrotu o małych i dużych końcówkach. XXX Jubileuszowa Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK – POLSTIM, Polska, Toruń, 23-25 maja 2019. - [B.m., 2019]. - [bs]
 17. Piotr Futyma, K. Ciąpała, R. Głuszczyk, J. Sander, M. Futyma, P. Kułakowski: Dostęp żylny pod kontrolą ultrasonografii wsparty manewrem Valsalvy podczas zabiegów ablacji serca. XXX Jubileuszowa Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK – POLSTIM, Polska, Toruń, 23-25 maja 2019. - [B.m., 2019]. - [bs]

CookiesAccept