Rejestracja

17 853 62 90 Poradnie NZOZ Luxmed
17 858 19 00 Ośrodek Kardiologii Zabiegowej im. św. Józefa

17 854 85 55 Fax do Ośrodka św. Józefa

Wyszukiwarka

język

Kardiologia i Okulistyka

Kardiologia

i Okulistyka

Kardiologia

Dr hab. n. med. Piotr Futyma, Dr n. med. Marian Futyma

 

W grudniu 2005 rozpoczął działalność Oddział Kardiologii NZOZ LUXMED Rzeszów o profilu elektrofizjologicznym pod patronatem Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii CMKP w Warszawie. Działalność ta uzyskała akceptację Konsultanta Krajowego i Wojewódzkiego w dziedzinie Kardiologii. Przez 6 lat procedury wykonywane były w Klinice Asklepios w Rzeszowie. Od stycznia 2012 zabiegi wykonywane są w Ośrodku Kardiologii Zabiegowej im. Św Józefa.

 

W Ośrodku Kardiologii Zabiegowej im. Św. Józefa, w ramach kontraktu przyznanego przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, prowadzona jest inwazyjna diagnostyka elektrofizjologiczna, zabiegi ablacji i implantacji rozruszników serca. Hospitalizacje z inwazyjną diagnostyką i leczeniem elektrofizjologicznym obejmują następujące wskazania:

•diagnostyka i ablacja u chorych z napadowymi częstoskurczami z wąskimi i szerokimi zespołami QRS oraz trzepotaniem przedsionków

•diagnostyka i ablacja u chorych z jawną preekscytacją i zespołem WPW

•diagnostyka i kwalifikacja do leczenia chorych z arytmiami komorowymi bez organicznej choroby serca (tzw. idiopatyczne arytmie komorowe)

•diagnostyka niewyjaśnionych omdleń poprzedzonych kołataniami serca

•diagnostyka i kwalifikacja chorych do wszczepienia rozrusznika serca i kardiowertera- defibrylatora

•diagnostyka i kwalifikacja do leczenia chorych z niewyjaśnionym nagłym zatrzymaniem krążenia oraz osób z rodzinnym występowaniem nagłych zgonów i omdleń w rodzinie oraz chorób serca o podłożu genetycznym

 

Od stycznia 2012 w Ośrodku Kardiologii Zabiegowej im. Św. Józefa wykonywane są zabiegi hemodynamiczne:

•inwazyjna diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca

•inwazyjna diagnostyka tętnic wieńcowych przed planowanymi operacjami kardiochirurgicznymi

•przezskórne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (ASD, PFO)

CookiesAccept