Rejestracja

17 853 62 90 Poradnie NZOZ Luxmed
17 858 19 00 Ośrodek Kardiologii Zabiegowej im. św. Józefa

17 854 85 55 Fax do Ośrodka św. Józefa

Wyszukiwarka

język

Cardiology and Ophtalmology

Cardiology

and Ophtalmology

Cardiology

W grudniu 2005 rozpoczął działalność Oddział Kardiologii LUXMED o profilu elektrofizjologicznym pod patronatem Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii CMKP w Warszawie. Działalność ta uzyskała akceptację Konsultanta Krajowego i Wojewódzkiego w dziedzinie Kardiologii. Przez 6 lat procedury wykonywane były w Klinice Asklepios w Rzeszowie. Od stycznia 2012 zabiegi wykonywane są w Ośrodku Kardiologii Zabiegowej im. Św Józefa.

 

W Ośrodku Kardiologii Zabiegowej im. Św. Józefa, w ramach kontraktu przyznanego przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ, prowadzona jest inwazyjna diagnostyka elektrofizjologiczna, zabiegi ablacji i implantacji rozruszników serca. Hospitalizacje z inwazyjną diagnostyką i leczeniem elektrofizjologicznym obejmują następujące wskazania:

•diagnostyka i ablacja u chorych z napadowymi częstoskurczami z wąskimi i szerokimi zespołami QRS oraz trzepotaniem przedsionków

•diagnostyka i ablacja u chorych z jawną preekscytacją i zespołem WPW

•diagnostyka i kwalifikacja do leczenia chorych z arytmiami komorowymi bez organicznej choroby serca (tzw. idiopatyczne arytmie komorowe)

•diagnostyka niewyjaśnionych omdleń poprzedzonych kołataniami serca

•diagnostyka i kwalifikacja chorych do wszczepienia rozrusznika serca i kardiowertera- defibrylatora

•diagnostyka i kwalifikacja do leczenia chorych z niewyjaśnionym nagłym zatrzymaniem krążenia oraz osób z rodzinnym występowaniem nagłych zgonów i omdleń w rodzinie oraz chorób serca o podłożu genetycznym

 

Od stycznia 2012 w Ośrodku Kardiologii Zabiegowej im. Św. Józefa wykonywane są zabiegi hemodynamiczne:

•inwazyjna diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca

•inwazyjna diagnostyka tętnic wieńcowych przed planowanymi operacjami kardiochirurgicznymi

•przezskórne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (ASD, PFO)

CookiesAccept