Rejestracja

17 853 62 90 Poradnie NZOZ Luxmed
17 858 19 00 Ośrodek Kardiologii Zabiegowej im. św. Józefa

17 854 85 55 Fax do Ośrodka św. Józefa

Wyszukiwarka

język

Cardiology and Ophtalmology

Cardiology

and Ophtalmology

Konferencja Polstim 2017 w Rzeszowie

W miniony weekend zakończyła się 28 edycja Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM. Jest to największa cykliczna naukowa impreza w Polsce dotycząca leczenia zaburzeń rytmu serca, a tym razem po raz pierwszy odbywała się w Rzeszowie. Nie zabrakło także naszych aktywności, na Konferencji przedstawiliśmy nasze prace pt.: "Nieinwazyjna programowana stymulacja komór: nowy parametr przewidujący wystąpienie zdarzeń arytmicznych u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem - wyniki badania NIPS-ICD", "Ablacja arytmii lewokomorowej od strony prawego przedsionka" i "Bipolarna endo-epikardialna ablacja arytmii komorowej". Ponadto dr Piotr Futyma z naszego Ośrodka na zaproszenie Klubu 30 PTK przedstawił możliwości wykorzystania programowania rozruszników i kardiowerterów-defibrylatorów serca w diagnostyce elektrofizjologicznej i w leczeniu ablacyjnym. Wszystkim wykładom towarzyszyły bardzo interesujące dyskusje. Kolejna edycja Konferencji za rok.

Zdjęcie użytkownika Ośrodek Kardiologii Zabiegowej Im. Św. Józefa, Nzoz Luxmed Rzeszów.

CookiesAccept