Rejestracja

17 853 62 90 Poradnie NZOZ Luxmed
17 858 19 00 Ośrodek Kardiologii Zabiegowej im. św. Józefa

17 854 85 55 Fax do Ośrodka św. Józefa

Wyszukiwarka

język

Kardiologia i Okulistyka

Kardiologia

i Okulistyka

Do pobrania

Wzór skierowania na konsultację elektrofizjologiczną (ablacja/stymulator serca/kardiowerter-defibrylator):

Wzór skierowania na konsultację elektrofizjologiczną (ablacja/stymulator serca/kardiowerter-defibrylator)

Wzór skierowania na koronarografię:

Wzór skierowania na zamknięcie ubytku (PFO/ASD):

CookiesAccept