Rejestracja

17 853 62 90 Poradnie NZOZ Luxmed
17 858 19 00 Ośrodek Kardiologii Zabiegowej im. św. Józefa

17 854 85 55 Fax do Ośrodka św. Józefa

Wyszukiwarka

język

Kardiologia i Okulistyka

Kardiologia

i Okulistyka

Konferencja Polstim 2017 w Rzeszowie

W miniony weekend zakończyła się 28 edycja Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM. Jest to największa cykliczna naukowa impreza w Polsce dotycząca leczenia zaburzeń rytmu serca, a tym razem po raz pierwszy odbywała się w Rzeszowie. Nie zabrakło także naszych aktywności, na Konferencji przedstawiliśmy nasze prace pt.: "Nieinwazyjna programowana stymulacja komór: nowy parametr przewidujący wystąpienie zdarzeń arytmicznych u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem - wyniki badania NIPS-ICD", "Ablacja arytmii lewokomorowej od strony prawego przedsionka" i "Bipolarna endo-epikardialna ablacja arytmii komorowej". Ponadto dr Piotr Futyma z naszego Ośrodka na zaproszenie Klubu 30 PTK przedstawił możliwości wykorzystania programowania rozruszników i kardiowerterów-defibrylatorów serca w diagnostyce elektrofizjologicznej i w leczeniu ablacyjnym. Wszystkim wykładom towarzyszyły bardzo interesujące dyskusje. Kolejna edycja Konferencji za rok.

Zdjęcie użytkownika Ośrodek Kardiologii Zabiegowej Im. Św. Józefa, Nzoz Luxmed Rzeszów.

CookiesAccept