Zakończyła się 3 edycja Międzynarodowych Warsztatów Ablacji Serca, które w tym roku organizowane były przez Klinikę Kardiologii Szpitala Medicover w Warszawie, w trakcie których prezentowane były interesujące zabiegi elektrofizjologiczne, na żywo transmitowane z sal zabiegowych oraz ciekawe wykłady. Nasz Konsultant, Pan prof. Piotr Kułakowski wraz z m. in. dr. Romanem Piotrowskim, który także jest związany na Naszym Ośrodkiem Kardiologii Zabiegowej im. św. Józefa, wykonali z sukcesem trudny zabieg ablacji częstoskurczów komorowych u pacjenta po kilku zawałach serca. Warsztaty cechowały się dużą frekwencją przy współudziale międzynarodowych gości oraz ożywionymi dyskusjami w trakcie transmisji i wykładów. Mamy nadzieję, że nie jest to pierwsza i ostatnia edycja Warsztatów i że za rok ponownie będziemy mogli się spotkać z najlepszymi elektrofizjologiami z Kraju i Europy w Warszawie.

Ablacja W Warszawie

fot. dr Piotr Futyma