1. Piotr Futyma, Ryszard Głuszczyk, Marian FutymaPiotr KułakowskiRight atrial position of a return electrode for bipolar ablation of the left posterosuperior process ventricular tachycardia. Pacing Clin Electrophysiol 2018 (artykuł w druku)

2. Piotr FutymaPiotr KułakowskiBipolar Ablation Delivered Between the Pulmonary and Aortic Valve Cusps. Rev Esp Cardiol (English Edition) 2018 (artykuł w druku)

3. Piotr Futyma, Jarosław Sander, Ryszard Głuszczyk, Marcin Maciołek, Marian FutymaPiotr KułakowskiPrognostic value of noninvasive programmed stimulation in patients with implantable cardioverter defibrillator. Pacing Clin Electrophysiol 2018

4. Piotr FutymaIrreversible electroporation-A hot topic. J Cardiovasc Electrophysiol 2018

5. Piotr FutymaPiotr KułakowskiBipolar radiofrequency ablation: can we control parameters of return electrode? Europace 2018

6. Piotr Futyma, Agnieszka Wysokińska, Jarosław Sander, Marian FutymaPiotr KułakowskiBipolar Endo-Epicardial Radiofrequency Ablation of Arrhythmia Originating From the Left Ventricular Summit. Circulation Journal 2019

7. Piotr FutymaPiotr KułakowskiFrontal placement of dispersive patch for effective ablation of arrhythmia originating from the anterior right ventricular outflow tract. J Interv Card Electrophysiol 2017

8. Piotr FutymaMarian Futyma Piotr Kułakowski: Bipolar radiofrequency catheter ablation of typical atrial flutter. J Cardiovasc Electrophysiol 2016, Artykuł w druku

9. Piotr FutymaMarian Futyma Piotr KułakowskiNon-invasive programmed stimulation toidentify high-risk patients with implanted cardioverter defibrillator (the NIPS-ICDstudy): study protocol for a randomizedcontrolled trial. Trials 2016; 17, 50

10. Piotr Futyma, Marian Futyma, Konrad Dudek, Piotr KułakowskiSingle-Catheter Validation of Bidirectional Block During Atrial Flutter Ablation. HeartRhythm Case Rep 2016; 2, 67-70

11. Piotr Futyma, Jerzy Kuźniar: Nieinwazyjna programowana stymulacja serca u pacjenta po usunięciu rozrusznika. W Dobrym Rytmie 2015; 34: 34-36

12. Piotr FutymaMarcin Maciołek, Tomasz Rzeszuto, Katarzyna Jakubiec-Albert, Jerzy Kuźniar, Marian FutymaPiotr KułakowskiAnty- i proarytmiczne działanie amiodaronu u pacjenta z kardiowerterem-defibrylatorem. W Dobrym Rytmie 2014; 33: 29-32

13. Sebastian Stec, Sebastian Szmit, Lesław Szydłowski, Konrad Dudek, Magdalena Zagrodzka, Marian Futyma, Grzegorz Opolski, Piotr Kułakowski: Dyspnoea related to pre-excitation during sinus rhythm as a new indication for catheter ablation. Kardiol Pol 2014; 72: 646-653

14. Piotr Futyma, Konrad DudekMarcin MaciołekJarosław SanderMarian FutymaAblacja tachyarytmii  po operacyjnym leczeniu anomalii Ebsteina. Acta Med Jaroslaviensia 2014; 36: 35-38

15. Piotr Futyma, Jarosław SanderMarcin MaciołekKonrad DudekMarian FutymaRatunkowa ablacja metodą mapowania substratu arytmii w burzy elektrycznej. Acta Med Jaroslaviensia 2014; 27-30

16. Piotr WańczuraWojciech SteckoPiotr FutymaMarian FutymaAngiografia rotacyjna we współczesnej diagnostyce kardiologicznej. Acta Med Jaroslaviensia 2014; 36: 19-25

17. Arkadiusz Ziaja, Marian Futyma: Zarządzanie ratownictwem medycznym w miejscu zdarzenia. Acta Med Jaroslaviensia 2014; 36: 31-34

18. Roman Piotrowski, Tomasz Kryński, Jakub Baran, Piotr Futyma, Sebastian Stec, Piotr KułakowskiAntazoline for rapid termination of atrial fibrillation during ablation of accessory pathways. Cardiol J 2013; 21: 299-303

19. Piotr FutymaRoman PiotrowskiMarian FutymaAblacja w arytmiach komorowych. Acta Med Jaroslaviensia 2013; 35: 36-41

20. Jarosław SanderPiotr FutymaMarian FutymaPrzygotowanie pacjentów do zabiegów w zakresie elektroterapii serca. Acta Med Jaroslaviensia 2013; 35: 26-30

21. Wojciech SteckoPiotr WańczuraMarian Futyma: Leczenie inwazyjne przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych. Acta Med Jaroslaviensia 2013; 35: 31-35

22. Sebastian Stec, Przemysław Płaza, Konrad Dudek, Dariusz Szafran, Magdalena Zagrodzka, Krzysztof Ptaszkiewicz, Marian FutymaEchokardiografia wewnątrzsercowa w optymalizacji ablacji RF ustawicznego częstoskurczu komorowego z okolicy ciągłości aortalno-mitralnej powodującego rozwój kardiomiopatii tachyarytmicznej. Kardiol Pol 2009; 67: 568-572

23. Sebastian Szmit, Sebastian Stec, Magdalena Zagrodzka, Marian FutymaKonrad Dudek, Paweł Balsam, Renata Główczyńska, Piotr Kułakowski, Grzegorz Opolski: The evaluation of exercise dyspnoea by CardioPulmonary Exercise Test (CPET) in patients with WPW pattern in ECG. European Journal of Heart Failure Supplements 06/2008; 7:75-75

24. Marian Futyma, Michał Chudzik, Jerzy K Wranicz, Konrad Dudek, Aneta Dec: Migotanie przedsionków u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem. Folia cardiol 2005; 12:706-12

25. Marian FutymaStyl życia sprzyjający zdrowiu. Acta Med Premisliensia 2005; 28:7