W miniony weekend zakończyła się 28 edycja Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM. Jest to największa cykliczna naukowa impreza w Polsce dotycząca leczenia zaburzeń rytmu serca, a tym razem po raz pierwszy odbywała się w Rzeszowie. Nie zabrakło także naszych aktywności, na Konferencji przedstawiliśmy nasze prace pt.: "Nieinwazyjna programowana stymulacja komór: nowy parametr przewidujący wystąpienie zdarzeń arytmicznych u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem - wyniki badania NIPS-ICD", "Ablacja arytmii lewokomorowej od strony prawego przedsionka" i "Bipolarna endo-epikardialna ablacja arytmii komorowej". Ponadto dr Piotr Futyma z naszego Ośrodka na zaproszenie Klubu 30 PTK przedstawił możliwości wykorzystania programowania rozruszników i kardiowerterów-defibrylatorów serca w diagnostyce elektrofizjologicznej i w leczeniu ablacyjnym. Wszystkim wykładom towarzyszyły bardzo interesujące dyskusje. Kolejna edycja Konferencji za rok.