Uprzejmie informujemy, że wszelkie formy podań o pracę należy składać tylko i wyłącznie w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrekcji NZOZ Luxmed Rzeszów, na adres ul. Jagiellońska 23/3, 35-025 Rzeszów.

NZOZ Luxmed Rzeszów NIGDY nie zamieszcza ogłoszeń w innych portalach niż www.luxmed.rzeszow.pl i ewentualnie www.luxmed-ok.pl, gdyby kiedyś to uległo zmianie, to NAJPIERW na tej stronie pojawi się odpowiedni komunikat.

Nigdy też nie będziemy Państwa prosili o podawanie danych wrażliwych, takich jak numery kart kredytowych, bankomatowych itd.

Pozdrawiamy,

Zespół NZOZ Luxmed Rzeszów

Podania o pracę